Egy színház segélykiáltása Beregszászból

 Az elmúlt években többször is próbáltuk hallatni a hangunkat: segítséget kértünk színházunk működési feltételeinek javításához. A kezdetektől, az 1993-es alapítástól, működésünk folyamatos küzdelem a fennmaradásért, és reménykedés, hogy egyszer majd elfogadható körülmények között dolgozhatunk. Voltak nehezebb és kedvezőbb időszakok. Szinte mindig éreztük a Magyarországról felénk irányuló figyelmet, s a szakma elismerését. Volt előrelépés számos, valóban létfontosságú kérdésben, de most ismét választóvonalhoz érkeztünk.

 

Minden színház működésének legfontosabb tényezője a társulat. Márpedig Beregszászon társulat létezik, alapvető működési feltételeit azonban a mai napig sem sikerült megteremteni.

 

Az eredetileg 108 fős alkalmazotti létszámból (amelyet annak idején csupán a lelkesedés tartott a színházban) mára csupán 18 színész és 11 főnyi személyzet (igazgató, rendező, könyvelő, pénztáros, világosító, hangosító, öltöztető, titkárnő, takarítónő, két sofőr) maradt. Ma ez a 29 ember működteti – továbbra is méltatlan körülmények között – a színházat. A színészek maguk díszleteznek, takarítanak, rakodnak stb. – így hozunk létre évi két új produkciót, illetve játszunk le 110-130 előadást, jobbára Beregszászon kívül, Kárpátalján, s külföldön. Alkalmazottaink fizetése (beleértve a színészekét) nem éri el a havi 9000 forintnak megfelelő ukrán grivenyt, de még ezt a csekély összeget is több havi késéssel folyósítják. Az ukrán állam 2003-ban összesen 80 ezer griveny (kb. 3 300 000 Ft) támogatást nyújtott, ám 2004-re a költségvetés már csak 60 ezer grivenyt (kb. 2 400 000 Ft) irányoz elő. Egyértelmű, hogy ennyi pénzből lehetetlen professzionális színházat működtetni.

 

Magyarországról pályázatok és egyéb források révén évente kb. 7-8 millió forintnyi támogatásban részesülünk, a normális működéshez azonban legalább 50-55 millió forintra lenne szükség. Szűkösen ugyan, de ez fedezné évi négy bemutató költségeit, az alkalmazottak bérét (a magyarországi minimálbérnek megfelelő fizetésekre gondolunk), a rezsi, a színészlakások bérleti, illetve a két autóbusz fenntartási költségeit.

 

Többször fordultunk már a magyarországi kulturális kormányzathoz (NKÖM), kértük, hogy segítsen a normális működés megteremtésében. Igényeinket minden alkalommal jogosnak tartották, de jelentősebb segítséget nem kaptunk.

 

Színházunk épületének rekonstrukcióját 1993 decemberére kellett volna befejezni, de ez a mai napig nem történt meg. A társulat tehát tíz éve gyakorlatilag színházi tevékenységre alkalmas épület nélkül működik. Az idén ugyan jelentős előrelépés történt, (elkészültek a nagyterem nyílászárói, padlója, szigetelése, tetőtere), ám minden jel arra mutat, hogy az építkezés befejezésére még több évig várnunk kell. A teljes rekonstrukció 100-120 millió forintnyi összeget igényelne, amire belátható időn belül Ukrajnában nem lesz forrás.

 

A beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 10 éves. Az évforduló kitűnő alkalom lehetne összegzésre, tervezésre. Hiszen Beregszászon létezik egy társulat, amely jelentős tényezője nemcsak az ukrán, de a magyar színházi életnek is. Produkcióink Európa tizenöt országának fesztiváljain vettek részt, több tucat díj tanúsítja sikerüket, művészi színvonalukat. A társulat olyan érték, amelyre – hitünk szerint – érdemes volna áldozni. Jövője érdekében a színház működésének alapjait érintő változtatásokra, a finanszírozás biztosítására, és végre: használható színházépületre volna szükségünk, illetve garanciákra, hogy tervezhessünk és új előadásokat hozhatnánk létre – mint minden színház.

 

Úgy gondoljuk, hogy az utóbbi tíz évben, a legnagyobb nehézségek és nélkülözések közepette a beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház társulata immár tanúsította, hogy hivatására képes feltenni az életét. Csak remélni merjük, hogy a magyar színházi szakma és a kulturális kormányzat is bebizonyítja, hogy fontosnak tartja a Beregszászi Színház létét, hajlandó áldozatokat hozni érte, és megnyugtatóan rendezi működési feltételeinket.

 

 

Tisztelettel

Balázsi József Vidnyánszky Attila
Igazgató művészeti vezető

 

 

Beregszászi Akció