Az Alapítványról

Az Alapítvány 2019 december 1-én megszűnt.

  Alapítványunk tíz éve, 1994 elején kezdte meg működését. Alapította: Jancsó Miklós és Böjte József. A kuratórium elnöke Bodor Pál (Diurnus).
   Az Alapítvány nevéhez fűződő első, jelentős rendezvény az 1994 tavaszán, a színültig megtelt Budapest Sportcsarnokban rendezett “Hiszünk a dalban” című, közéletileg is jeles hangverseny volt, Koncz Zsuzsa, Zorán, Bródy János, a Merlin csapata Jordán Tamás vezetésével (és a József Attila műsorral), Gerendás és mások.
   A Sportcsarnokban ’95-ben rendezett “Én, József Attila itt vagyok” c. „verskoncert” bevételéből szerveztük meg a balatonszárszói József Attila emlékmű kivitelezését, felavatását.
   Számos művészeti (zenei, képzőművészeti, irodalmi stb.) rendezvényt, fesztivált, rendezvénysorozatot, versenyt, vitát kezdeményezett és támogatott az Alapítvány -- például a 2002. áprilisi Kossuth téri “Koncert a Köztársaságért” hangversenyt. Az ott rendezett gyűjtés bevétele az éhező gyermekeket támogató alapítványhoz folyt be.

  Az Alapítvány a “Hol a Határ?” konferencia megrendezése mellé állt. Ez volt az elmúlt évtized kiemelkedő tudományos vitája a választási kampányok teljes eszközrendszeréről, etikai, esztétikai, szociológiai színvonaláról. A Nyilvánosság Klub, a Közép-Európai Egyetem és a Nyitott Társadalom Archívum bevonásával az Alapítvány megszervezte a témába vágó kiállítást is, a számítógépes és a videó bemutatókat és harmincnégy előadó bevonásával a rendkívüli szakmai és média visszhangot kiváltó konferenciát. Az előadások és a vita szerkesztett anyagának kiadását könyv alakban kezdeményeztük és támogattuk. Megjelent, így a vita az utókor rendelkezésére is áll.
   A magyar drámaírás serkentésére a Dramaturgok Céhével karöltve nagynevű és pályakezdő íróknak ösztöndíjat szavaztunk meg. Eddig hét ismert szerző részesült ösztöndíjban. Jó néhányuk kész művét is ismerjük már.

  Támogattuk egyetemi hallgató esszéisztikus tanulmányának elkészültét a mai romániai magyar közgondolkodásról.
Műsorral egybekötött koszorúzási ünnepségeket rendeztünk nagy magyar írók, költők emlékére.

  Támogattuk a Nagy Olga erdélyi gyűjtéséből cigány folklór (népmese) kétnyelvű (roma és magyar nyelvű), illusztrált kiadását.
   Dokumentumfilmek gyártását kezdeményeztük és támogattuk a honi és a határon túli magyarság és kisebbség életének, kultúrájának bemutatására, fontos emlékhelyeinek idézésére, megörökítésére. Kövek üzenete c. ötrészes sorozatot a Kárpátaljai zsidóságról, Zöld az erdő… négyrészes sorozatot a cigányság kulturális hagyományairól és szokásairól, Temetetlen holtak c. dokumentumfilmet a cigányholocaustról, Hova vigyelek c. dokumentumfilmet a cigányság rendszerváltás utáni sorsáról.
   Megkezdtük széleskörű társadalmi támogatás megszervezését a beregszászi (Kárpátalja) Magyar Színház épületének felépítésére. Külön számla (KH Bank 10201006-50259247.)

Az Alapítvány címe

1163 Budapest, Havashalom u. 11.

Telefon

06 1 403 5395

E-mail

bojte@bojte.hu

fmma@bojte.hu

Adószám

18059205-1-01

 

Az Alapítvány a K&H Hitelbanknál vezeti számláját:
10200830-32320118. sz.

 Jancsó Miklós

alapító

 

 

 

 

Böjte József

alapító

 

 

 

 

Bodor Pál

a kuratórium elnöke